Taisyklės

1. Nusipirkę netinkamos kokybės prekę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 (keturiolika) dienų nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.     

 2. Jei prekė netiko Jums dėl mūsų kaltės, tokią prekę keičiame ir padengiame su prekių keitimu susidariusias pristatymo išlaidas arba grąžiname pinigus. Jei prekė netiko dėl Kliento kaltės, keitimo išlaidas dengia Klientas. Prekių grąžinimo atveju, kai prekė netiko dėl kliento kaltės, suma grąžinama  atskaičius kainą už pristatymą ir apmokėjimo gavimo administracinės išlaidos. Visais atvejais prekės grąžinimas galimas tik per 14 (keturiolika) dienų nuo jos pristatymo Jums dienos.      

3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:    

3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;    
3.2. prekė turi būti Jūsų nesugadinta;    
3.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);    
3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;    
3.5. prekės nebuvo naudojamos;    
3.6. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;    
3.7. prekės neprarado prekinės išvaizdos. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.      

4. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę mums atgal, Jums reikia informuoti mus skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Prekės grąžinamos tik pateikus pirkimo dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą, bankinio pavedimo išrašą).     

5. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Jūs privalote sumokėti tokį kainų skirtumą.

6. Prekės užsakytos pagal spec. užsakymą atgal nepriimamos.

7. Pardavėjęs neatsako ir neatlygina jokių tiesioginių ir netiesioginių kliento nuostolių, kurie atsirado dėl prekės netikimo, išskyrus grąžinami pinigai už netikusią prekę arba ji pakeičiama į tinkančią. Prekės grąžinamos tik pateikus pirkimo dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą, bankinio pavedimo išrašą). 

8. Pirkėjas prekes turi grąžinti pardavėjo nurodytu adresu.

9. Grąžinant prekes iš užsienio klientas apmoka prekių siuntimo išlaidas.

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

1.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

1.1.1. Pirkėjas nepateikęs jokios priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

1.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš būdų: užpildydamas atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@didla.lt. Gavęs Pirkėjo žinutę, Pardavėjas iš karto išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

1.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

1.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties iki kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir tinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 1.6 punkte numatytos nuostatos.

1.2. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija

1.2.1. Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su originaliomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios (prekinės) išvaizdos, kokia buvo parduotos.

1.2.2. Apie norą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@didla.lt, pranešime privaloma nurodyti kokios yra grąžinamos prekės.

1.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 1.1 punkto nuostatos.

1.2.4. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta didla.lt nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo dienos.

1.2.5. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:

1.2.5.1. dovanų kuponai;
1.2.5.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
1.2.5.3. kūdikių drabužėliai;
1.2.5.4. žaislai, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;
1.2.5.5. prekės, kurios buvo gaminamos ar užsakomos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

1.2.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 1.6 punkte.

1.3. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

1.3.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@didla.lt.

1.3.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 1.3.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

1.3.2.1. tabakas ir tabako gaminiai;
1.3.2.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
1.3.2.3. fotografijos ir kinematografijos prekės;
1.3.2.4. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
1.3.2.5. audiniai;
1.3.2.6. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
1.3.2.7. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
1.3.2.8. kūdikių drabužėliai;
1.3.2.9. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
1.3.2.10. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
1.3.2.11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
1.3.2.12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
1.3.2.13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
1.3.2.14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
1.3.2.15. antžeminio transporto priemonės
1.3.2.16. laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai
1.3.2.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
1.3.2.18. laikrodžiai;
1.3.2.19. muzikos instrumentai;
1.3.2.20. ginklai ir šaudmenys;
1.3.2.21. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
1.3.2.22. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
1.3.2.23. meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
1.3.2.24. augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
1.3.2.25. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

1.3.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

1.3.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

1.3.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 1.6 punkte.

1.4. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:

1.4.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

1.4.2. Jei Pirkėjas įsigijo nekokybiškas prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 1.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

1.4.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

1.4.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

1.4.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

1.4.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

1.4.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 1.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 1.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 1.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

1.4.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1.4.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@didla.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

1.4.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

1.4.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

1.4.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.

1.4.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.4.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 1.6 punktu.

1.4.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

1.4.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

1.4.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

1.5. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

1.5.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@didla.lt. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

1.5.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 1.6 punkte

1.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

1.6.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su originaliomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

1.6.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

1.6.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

1.6.4. Jei Pirkėjas Didla.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 1.6.1. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

1.6.5. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 1.1-1.5 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

1.6.6. Grąžinti iki 20 (dvidešimties) kg. sveriančias Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Daugiau nei 20 (dvidešimt) kg sveriančios prekės turi būti pristatytos adresu Didlaukio 4, Pabradė, LT18172.

1.6.7. Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš nurodytų būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.

1.6.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 1.1, 1.3-1.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

1.6.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

1.6.10. Pasinaudojus Taisyklių 1.1.-1.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 1.4-1.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.

1.6.12. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą.

1.6.13. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 1.6.1 punktui.

1.6.14. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas


Viršus